duminică, 11 mai 2008

Sub semnul performanţei profesionale


Prin racord spiritual, momentul deschiderii unui an universitar este o expresie a bucuriei şi speranţei ce marchează un nou început. În acest cadru, privirea spre viitor câştigă o perspectivă reală prin evaluarea diferitelor trepte evolutive ce ţin de trecutul recent al unei instituţii.
Cuvântul Rectorului Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi – prof. univ. dr. Viorel Munteanu – a stat, în acest an, sub semnul etalării unui bilanţ generos axat pe ideea „calităţii prin performanţă”.
Astfel, în plan managerial, cele mai importante realizări au fost legate de amenajarea şi dotarea unor noi spaţii de învăţământ destinate specializărilor Foto-video şi Restaurare, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design sporindu-şi, totodată, baza materială cu un laborator de informatică şi unul de design.
Un succes care ţine, fără îndoială, tot de zona performanţei, este obţinerea statutului de Instituţie Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) de către facultatea anterior menţionată, eveniment ce conferă singularitate pe plan naţional instituţiei noastre prin acreditarea organizării acestor studii pentru cele trei mari domenii artistice: muzică, teatru şi arte plastice.
Tot în zona performanţei manageriale se situează şi finalizarea unui proiect de finanţare prin care studenţii de la facultăţile cu profil muzical vor avea la dispoziţie, începând cu anul universitar 2007-2008, un important număr de instrumente noi, de ultimă generaţie. De asemenea, în curând, vor fi date în folosinţă, în incinta universităţii, două săli destinate concertelor şi spectacolelor proprii, dotate cu cele mai moderne laboratoare de înregistrări audio-video. În premieră pentru universitate, una dintre aceste săli va găzdui stagiunea camerală a studenţilor Facultăţii de Interpretare Muzicală, cărora li se vor alătura şi membrii cvartetului Voces (cu integrala Cvartetelor de Ludwig van Beethoven) – cadre didactice de prestigiu ale comunităţii noastre academice.
O altă strategie de dezvoltare avută în vedere de conducerea universităţii se referă la intensificarea colaborării cu Primăria Municipiului Iaşi în derularea unor proiecte prilejuite de aniversarea a 600 de ani de la prima Atestare Istorică a oraşului, unul dintre acestea privind înfiinţarea Parcului Artelor lângă sediul Universităţii de Arte „George Enescu”, spaţiu polivalent în care se vor desfăşura evenimente muzicale, teatrale şi de arte vizuale.
Pe celălalt palier al performanţei, activitatea profesională a atins standarde naţionale şi internaţionale. Primul loc în topul acestor realizări este deţinut de originalul Proiect InterART, iniţiat de Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, în baza unui concept cultural menit să creeze punţi de comunicare şi afirmare competitivă tinerilor interpreţi şi creatori.
Sprijinul primit din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a transformat iniţiativa universităţii ieşene – la care şi-au anunţat dorinţa de parteneriat instituţii de învăţământ artistic din Bucureşti, Cluj-Napoca, Piatra Neamţ, uniuni de creaţie şi centre culturale – într-o amplă manifestare plurivalentă, ce a angrenat domeniile muzică, teatru şi arte vizuale, proiect de anvergură naţională, desfăşurat la Bucureşti, Cluj şi Iaşi în lunile aprilie-mai 2007. În cursul lunii octombrie acest cadru se va internaţionaliza, prin participarea, alături de studenţii, masteranzii, doctoranzii şi profesorii din ţară, a invitaţilor de la Chişinău şi Würsburg.
Reuşitele înregistrate de Proiectul InterART au stimulat descoperirea unor posibile căi de colaborare cu universităţi de prestigiu european din Köln, Würsburg, Wuppertal, Milano şi Pescara. Din această perspectivă există motive întemeiate pentru a considera că premizele proiectului sunt de natură să transforme această manifestare într-un festival instituţionalizat, chiar cu începere din anul universitar 2007-2008. Drept corolar se are în vedere organizarea unei Şcoli Internaţionale de vară profilată pe Management Artistic.
Strategiile vizând performanţa profesională nu se opresc în acest stadiu, conducerea universităţii având în vedere implementarea unor noi şi interesante proiecte artistice şi de cercetare ştiinţifică. Dintre acestea se detaşează cu caracter de excepţie organizarea Festivalului-Concurs Internaţional Sergiu Celibidache în parteneriat cu Filarmonica „Moldova” din Iaşi şi cu Universităţile de Muzică din Bucureşti şi Cluj-Napoca.
De aceeaşi deschidere internaţională va beneficia şi Festivalul de Teatru organizat în parteneriat cu Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” şi Teatrul „Luceafărul” din Iaşi.
Printre iniţiativele meritorii ale Universităţii de Arte „George Enescu” se numără şi Festivalul Muzicii Româneşti – proiect organizat în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Filarmonica „Moldova” Iaşi şi Opera Naţională Română Iaşi. Reînnodând firul unei importante tradiţii culturale ieşene, derulate pe parcursul a mai bine de două decenii (în perioada 1973-1996), actuala ediţie (serie nouă) îşi propune să aducă în faţa publicului prestigioase orchestre şi formaţii camerale din ţară (Bucureşti, Cluj-Napoca) şi de peste hotare (Chişinău), având scopul de a promova creaţia contemporană românească şi oferind, totodată, tinerilor compozitori un cadru adecvat de cunoaştere reciprocă.
Ceremonia de deschidere a fost marcată de prezenţa unor personalităţi importante ale momentului actual: Prefectul Judeţului Iaşi – dl. Nicuşor Păduraru şi Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – dl. Cristian Adomniţei. Aceştia au apreciat realizările universităţii, exprimându-şi disponibilitatea pentru colaborarea şi susţinerea noilor proiecte ale instituţiei.
Recunoaşterea performanţei studenţilor şi cadrelor universitare s-a concretizat într-un număr semnificativ de premii, acordate de Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi (şi unii dintre partenerii acesteia), în ideea benefică de stimulare a competenţei profesionale. Diverse şi substanţiale, acestea s-au grupat în cinci categorii:
· 5 Premii ale Universităţii pentru Creaţie, Cercetare şi Interpretare (acordate: prof. univ. dr. Nicolae Gâscă, conf. univ. dr. Emil Coşeru, conf. univ. dr. Aurelia Simion, conf. univ. dr. Matei Bejenaru, conf. univ. dr. Ilie Bostan)
· 4 Burse de Excelenţă (Spătărelu Alexandru– anul III, Violoncel; Ioniţă Violeta– anul III, Grafică; Bălan Mihaela– anul I, Muzicologie; Vlad Wolf Willy – anul III, Actorie)
· Bursa de Excelenţă „BECK” (Paicu Daniel– anul III, Clarinet)
· Bursa de Excelenţă „SCHAEFERDIEK” (Mateianu Daniel– anul III, Canto)
· 15 Premii de Performanţă (pe ani de studiu: Bulgaru Daniela – anul I, Păpuşi; Costin Ciprian – anul I, Compoziţie; Tanczos Eszter – anul I, Pian; Stanciu Silviu – anul I, Design; Muntean Livia – anul II, Dirijat; Muha Beatrice – anul II, Design; Oancea Elena – anul II, Chitară; Popescu Alina – anul II, Actorie; Ioniţă Violeta – anul III, Grafică; Cojocaru Ioana – anul III, Actorie; Mocanu Manuela – anul III, Violă; Năstasă Gabriel – anul III, Dirijat; Savu Alexandru – anul I, Master, Teatru; Orzan Sebastian – anul I, Master, Vioară; Nicuţa Oana – anul I, Master, Teatru)
· 4 Premii Speciale acordate absolvenţilor de BRD Groupe Societé Generale Iaşi, continuând o tradiţie iniţiată în urmă cu trei ani (Iordache Loredana – Actorie; Mândru Anca – Dirijat cor; Pânzariu Raluca – Pian; Nicolaev Miruna Ioana – Pictură)
Sonorităţile imnului Gaudeamus igitur, cu rezonanţe aparte în acest adevărat Templu al Artelor, au marcat emblematic întâlnirea studenţilor şi cadrelor didactice prilejuită de începerea noului an universitar, moment derulat sub semnul împlinirilor şi proiectelor de performanţă profesională.
Prep. Univ. Drd. Diana Beatrice Andron