marți, 16 martie 2010

Patru mîini şi o singură suflare

Sala Studio a Universităţii de Arte George Enescu din Iaşi, a găzduit în seara zilei de vineri 26 februarie 2010, ora 17, un recital pentru două piane intitulat Portrete sonore – Edvard Grieg.

Minunatele bijuterii muzicale prezente în program, încărcate de coloristica sonoră a cîntecului naţional norvegian şi de patosul romantic, au prins viaţă în interpretarea duo - ului de pianişti, Anatolie LAPICUS şi Iurie MAHOVICI.

Pianiști de calibru ai Republicii Moldova, în prezent cei doi sînt profesori universitari în cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişnău. Anatolie Lapicus este şef al catedrei de pian şi şef interimar al catedrei Ansamblu cameral şi corepetiţie iar Iurie Mahovici – Decanul facultăţii Artă instrumentală, compoziţie şi muzicologie ai instituţiei mai sus amintite. In plus cei doi activeză şi ca solişti ai Filarmonicii Naţionale Serghei Lunchevici

Acest celebru duo de pianişti a susţinut concerte atît în Republica Moldova, cît şi în Rusia, România, Ucraina, Cehia, Belarus, Germania, Franţa, Coreea de Nord, unde au fost deosebit de apreciaţi.

Deschiderea recitalului a fost facută cu piesa intitulată Die Gratulanten Kommen (O aniversare de nunta pe Troldhaugen), compusă cu prilejul sărbătoririi nunţii de argint a compozitorului. Forma tristrofică a acestei melodii, a căpătat culoare într-o interpretare nuanţată şi clară, fiecare strofă fiind distinct construită. Caracterul ludic inspirat din creaţia populară, contrastele de sonoritate, cît şi progresia dinamică din prima strofă, au fost reliefate în claritatea şi precizia cu care a fost interpretată. Natura meditativă şi elegiacă din a doua strofă a fost recreată cu delicateţe de cei doi pianişti. Finalul ne-a transpus înapoi în atmosfera jucăuşă a primei strofe interpretată impecabil şi de această dată.

Cea de-a doua lucrare din program a fost Concertul pentru pian şi orchestră op.16 aranjat pentru un pian la 4 mîini de Richard Kleinmichel. Deseori comparat cu Concertul pentru pian în la minor compus de Robert Schumann, acesta este deosebit de iubit şi apreciat, fiind prezent atît în sălile de concert cît şi în filme ca Veil al saptelea, Lolita etc. Concertul s-a bucurat în aceată seară de o execuţie distinctă, în care sonoritățile muzicii compuse de Edward Grieg s-au contopit cu vigoarea interpretativă caracteristică celor formaţi în spiritul şcolii muzicale ruse.

Sincronizarea ,,de ceasornic” existentă între cei doi, erupţia sonora prezentă in construirea frazelor cu încărcătură emoţională deosebită, alături de precizia şi claritatea cu care au fost realizate accentele ritmice şi melodice, au conturat clar frumuseţea melodică şi freamătul tensiv existent în această primă parte. Partea a doua încărcată de un lirism romantic fin, a fost transpusă sonor cu un rafinament interpretativ admirabil. Delimitarea clară şi expresivă a momentelor din partea a treia, mişcare care se prezintă ca un epilog a celor dezvăluite în acest concert prin începutul dramatic urmat de un moment plin de tensiune, apoi pitorescul din partea mediană si finalul gandios, au fost executate distinct fiecare în nuanţa şi caracterul ei, demonstrînd extraordinara capacitate a interpreţilor de a se contopi cu lucrarea, în mîinile celor doi instrumentul dezvăluind puteri de expresie şi culori nebănuite.

Sonata în Do major KV 545 compusă de Wolfgang Amadeus Mozart şi aranjată pentru două piane de Edvart Grieg, alături de suita Din timpul lui Holberg concepută în stil clasic, au constituit momentul de trecere de la atmosfera romantică catre ambianţa muzicii clasice. Talentul de transpunere pshihologică şi emoţională de la un stil interpretativ la altul, s-a evidenţiat din plin în maniera de interpretare a celor doi pianişti. Puritatea clasică cu care a fost interpretată Allegro părţii întîi a sonatei, fineţea şi rafinamentul cu care a fost redat Andantele parţii a doua, cît şi caracterul de dans bine articulat din Rondoul parţii a treia, au definit maniera interpretativă a acestei sonate.

Suita Din timpul lui Holdberg o splendidă ,, cutiuţă muzicală” a fost concepută de Grieg în anul 1884 pentru serbarile jubiliare a oraşului Bergen, oraş în care la acea vreme se comemorau 200 de ani de la naşterea marelui poet şi autor de comedii danez Ludovic Holberg. Vivacitatea şi claritatea interpretării Preludiului, precizia realizării accentelor din Gavotă, accentuarea lirismului din Arie, virtuozitatea cu care a fost executat Rigodon-ul, caracterizată prin schimbarile de ritm şi metru, curăţenia melodică şi armonică prezentă pretutindeni, certifică pe deplin maestria interpretativă a celor doi.

Ultima lucrare din program Dansuri Norvegiene op.35, a readus în sală atmosfera romantică a şcolilor naţionale, în care frumuseţea cîntului popular se face mereu auzit. Ritmica de factură populară deosebit de vie şi sugestivă presărată pe alocuri cu elemente de rubato, fragmentele de cînt popular norvegian cît şi inserţiunile de muzică orientală prezente în dansul patru, creionează fumuseţea acestei ultime lucrări. Remarcabilă din toate punctele de vedere a fost şi transpunerea dată acestui ciclu de miniaturi pianistice.

Deosebita capacitate de contopire a duetului cu lucrarile interpretate, strălucirea concertistică de care au dat dovadă, precum şi nemaipomenita sincronizare prezentă în actul interpretativ, certifică valoarea de necontestat pe care cei doi o au în rîndul marilor virtuozi ai acestui instrument.

Gabriel Gheorghiu


Niciun comentariu: