luni, 12 mai 2008

Concert vocal-instrumental

Festivalul Muzicii Româneşti


Aula Universităţii de Arte „George Enescu” a găzduit joi, 25 octombrie 2007, orele 11, un concert vocal-instrumental dedicat creaţiei româneşti ieşene în cadrul Festivalului Muzicii Româneşti.

Programul a cuprins creaţiile unor nume recunoscute precum Vasile Spătărelu, Viorel Munteanu, Romeo Cozma şi Leonard Dumitriu. Desfăşurare acestui concert nu a fost întâmplătoare, ci a subliniat ideea că în peisajul actual ieşean se scrie, încă, muzică de valoare.

Pentru început a fost propusă lucrarea Autoportret, gândită de Viorel Munteanu pe versuri de Lucian Blaga. De remarcat este modalitate prin care compozitorul a gândit această miniatură. Pornind de la melograma numelui marelui poet-filosof, autorul a creat o vocaliză melismatică în jurul sintagmei „mut ca o lebădă”, punctată cu accente dramatice într-un acompaniament pianistic discret. Interpretată de soprana Mihaela Grăjdeanu – artistă a cărei sensibilitate este dublată de o tehnică bine pusă la punct – piesa Autoportret a dezvăluit frumuseţea sonorităţilor cu tentă arhaică, alături de intonaţiile caracteristice doinelor sau baladelor populare.
Leonard Dumitriu a prezentat „5 lied-uri pentru mezzo-soprană şi pian” scrise pe versurile lui David Budbill: „Drink A Cup Of Lonliness”, „Perches In These Green Mountains”, „What Is Amition Compared To Death”, „Winter Is The Best Time” şi „The Woodcutter”. Interpretate de Maria Macsim Grierosu, o voce prezentă în numeroase recitaluri şi manifestări ale cântului cult, aceste lied-uri au propulsat poezia modernă, bazată pe metafore, vorbe de înţelepciune a maestrului Han Shan şi pe importanţa întrebării raportată răspunsului liric, valorificând, prin linii destul de simple, un caracter complex al poeziei ermetice a scriitorului.

În continuarea concertului, au fost propuse două lucrări aparţinând lui Romeo Cozma: „Alcor” şi „Aş vrea”, scrise pe versurile lui Mircea Florin Şandru. Sub interpretarea Mihaelei Grăjdeanu, sonorităţile modale, ale pieselor propuse de compozitor, subliniază libertatea textului într-o modalitate apropiată de culorile tablourilor impresioniste.

Revenind în program, Leonard Dumitriu a propus un nou set de „4 lied-uri pentru soprană şi pian” scrise, de asemenea, pe versurile poetului David Budbill: „The Progress Of Ambition”, „The Three Goals”, „After Reading Meng Chiao’s «Seeing Off Master T’an»”, „What Good Does It Do?”, de această dată interpretate de Lăcrămioara Maria Hrubaru Roată. Caracterul lied-urilor, prezintă aceleaşi imagini metaforice ale liricii lui David Budbill, prezentate pe o muzică de fundal, bazată pe elemente postromantice şi impresioniste. Plină de critici la adresa societăţii contemporane, această nouă viziune asupra muzicii – „Astăzi fiecare zi e aceeaşi pentru toţi… nimeni nu mai observă soarele” – a impresionat prin mesajul transmis, compozitorul surprinzând astfel publicul prin modalitatea inovatoare de alegere a textelor filosofice.
Vasile Spătărelu a fost prezent în cadrul acestui concert prin lucrările: Adolescenţă, Scurtă baladă, Joc de avioane, Joc de seară şi Somnoroase păsărele, interpretate de asist. univ. drd. Cătălina Chelaru. Aceste piese au demonstrat, încă o dată, talentul şi imortalitatea sonorităţii „ctitorului şcolii de compoziţie ieşene”, în aceeaşi concepţie de valorificare a textului poetic prin muzică.

Pentru finalul concertului, Romeo Cozma a propus audienţei schimbarea ritmului şi stilului muzical prin lucrarea „Improvisations Dadaistes (pour Tristan Tzara)”. Astfel, s-au reunit pe scenă solistele prezente în cadrul evenimentului şi au readus zâmbetul pe buzele spectatorilor, impresionând publicul printr-o nouă viziune asupra muzicii şi interpretării.

Libertatea sonorităţilor, caracterul improvizatoric şi prezenţa scenică deosebită a interpretelor, acompaniate de-a lungul întregului program de Vasilica Stoiciu-Frunză, au dovedit încă o dată valoarea muzicii ieşene contemporane.


Raluca Negriuc

Niciun comentariu: