marți, 27 noiembrie 2012

Archaeus pe scena Filarmonicii Moldova
Festivalul Muzicii Româneşti s-a încheiat printr-un concert cameral  desfăşurat  sâmbătă, 3 noiembrie la Filarmonica de Stat Moldova, ce a prilejuit publicului întâlnirea cu maestrul Liviu Dănceanu în calitate de compozitor şi de mentor al Formaţiei  Archaeus.
Personalitate a vieţii muzicale contemporane,  compozitorul, dirijorul, publicistul şi profesorul Liviu Danceanu este moldovean de origine, născut la Roman, în 1954. După ce a absolvit Conservatorul „C. Porumbescu” din Bucureşti, în 1980, secţia Compoziţie, la clasa profesorului Ştefan Niculescu, dorinţa de a se perfecţiona l-a determinat să-şi continue studiile post-universitare în ţară şi în străinătate (Seminarul Internaţional de Compoziţie de la Kazimiersz-Dolny, Polonia – 1984). Au  urmat călătorii de studii şi stagii de documentare la Londra, Praga, Varşovia, Moscova şi Paris. Autor al unui număr impresionant de compoziţii încă din anii 80, elaborate în genuri diferite (operă, simfonie, concert instrumental, muzică de cameră, corală, electronică, teatru instrumental, muzică de film, de scenă), Liviu Dănceanu a dovedit în nenumărate rânduri că este un mânuitor desăvârşit de timbre, structuri, sonorităţi, asociind şi combinând elemente dintr-un areal stilistic vast, de la valorificarea intonaţiilor cu caracter arhaic, ecouri ale tradiţiei sonore de tip vest-european, până la abordarea modernităţii din perspectiva artistului conştient de înglobarea experimentului într-o muzică a sintezelor. Din 1985, este fondatorul şi conducătorul Atelierului de muzică contemporană „Archaeus”, cu care a participat la numeroase festivaluri internaţionale (Paris, Viena, Salzburg, Budapesta, Geneva, Berlin, Munchen, Copenhaga, Roma, Torino, Cleveland, etc) şi a înregistrat pentru Societatea Română de Radiodifuziune şi pentru posturi de radio străine opus-uri variate stilistic, de la creaţii valorificând muzica bizantină, până la lucrări în premieră din repertoriul contemporan.
Preşedinte al SIMC, (1991-1994), director al Festivalului „Săptămâna Muzicii Noi” (1991-1996 şi 2001-2002), director al Festivalului International „Zilele Muzicii Contemporane” din Bacău, Liviu Dănceanu este cunoscut şi prin conferinţele susţinute la universităţi  sau în cadrul unor asociaţii muzicale din Torino, Munchen, Moscova, Lyon, Oldemburg, Chişinău. Volumele de muzicologie şi estetică muzicală - Anotimpurile muzicii,(o istorie eliptică şi didactică a muzicii savante),Contribuţii la epistemologia muzicii, Cartea cu dansuri, Cartea cu instrumente, Seminarii în cheia do, Jurnal de citit ascultând muzica,precum şi numeroasele studii, articole, cronici, interviuri, în presa românească şi străină, reprezintă contribuţii profesioniste la cunoaşterea fenomenului sonor, în toată complexitatea manifestărilor sale. Pentru activitatea lui individuală excepţională sau împreună cu formaţia Archaeus a obţinut numeroase premii dintre care amintim: Premiul “George Enescu” al Academiei Române (1989); Premiul criticii muzicale, 1991; Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1988, 1990, 1994); Menţiune la Concursul de Compoziţie “Antidogma Musica” de la Torino (1994), Premiul Publicaţiei, Muzica Azi, 1996, etc.
Din 1990, Liviu Dănceanu este profesor de istoria muzicii, compoziţie muzicală, estetică şi stilistică la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti.
Cu ocazia concertului cameral susţinut de formaţia Archaeus compusă din Anca Vartolomei, violoncel, Rodica Dănceanu, pian, Dorin Gliga  oboi, Ion Nedelciu, clarinet, Şerban Novac, fagot, Sorin Rotaru, percuţie, Marius Lăcraru, vioară, am audiat din creaţia lui Liviu Dănceanu 18 duete de caracter (din cele 21), intitulate sugestiv, Exerciţii de admiraţie op. 101. Pentru a înţelege ambianţa muzicală inedită creată de contactul cu această lucrare, concepută sintetic şi sincretic, am apelat la ideile autorului despre  muzica contemporană, exprimate concentrat într-un interviu realizat de Gheorghe Bălţătescu pentru ziarul Deşteptarea, cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bacău Zilele Muzicii Contemporane, ediţia de anul acesta: În absolut, arta muzicală contemporană este fiica muzicii expresioniste şi impresioniste, nepoata muzicii romantice şi strănepoata muzicii clasice sau baroce. În relativ ea este pensionara unei rezervaţii, unde compozitori (poate mai mulţi ca niciodată), interpreţi (histrioni sau autentici), un public (cât să încapă la o cină de taină),în sfârşit, o specie de artişti tot mai rară, bizară sau, în cel mai fericit caz, doar exotică ce mişcă şi se poziţionează într-un spaţiu concentraţionar de tipul ghetoului ori cazărmii.
Maestrul a avut dreptate, dacă ne gândim că audiţia unui asemenea opus de referinţă din repertoriul contemporan a reunit, din păcate, un public diminuat numeric, probabil, în cazul nostru, din cauza efortului datorat de multitudinea manifestărilor muzicale din timpul săptămânii. Ei bine, acei ascultători cât să încapă la o cină de taină au fost martorii unor posibile răspunsuri sonore şi literare pe care le-a transmis autorul, celor 18 naţii, (hinduşi, maghiari, chinezi, germani, armeni, japonezi, români, ruşi, spanioli, americani, laponi, arabi, evrei, englezi, greci, francezi, ucraineni, italieni) în funcţie de trăsăturile lor specifice din arealul cultural şi muzical. Atitudinea adoptată  de creator este una postmodernă, evidenţiată din însăşi concepţia generală a lucrării, o succesiune de piese, a căror liant îl constituie prezenţa unor versuri umoristice, la adresa unui popor sau etnii, ce deschid fiecare miniatură, şi care au fost rostite de compozitorul Liviu Dănceanu. Prezenţa acestor bancuri, nu este deloc întâmplătoare, autorul mizează pe reacţia publicului, reuşind astfel, să-l transforme, fără acceptul lui declarat, în interpret.
Relevante au fost asocierile  timbrale propuse de autor pentru a sugera din punct de vedere muzical aspectele pozitive sau negative ale naţiei aflată în discuţie. Dacă hinduşii, prin repartizarea sonorităţii cu numeroase efecte de tril şi glissando la oboi şi violoncel, ne trimiteau cu gândul la imitaţiile cântului netemperat, chinezii, redaţi de percuţie şi pian, ne-au transpus într-o ambianţă sonoră cu caracter ancestral, prin microstructurile intonaţionale modale, valorificarea pedalei, prin efectul de anxietate produs de vibraţia corzilor pianului, etc. Mai mult decât, caracterizarea muzicală a diferitelor civilizaţii sau etnii, a presupus în viziunea compozitorului, o adevărată sinteză a muzicii de tradiţie academică, de la relaţia edificată în manieră directă cu stilurile de tip vest european, până la apropieri de sonorităţile unor creatori importanţi, prin valorificarea unor ritmuri, intonaţii, tehnici de scriitură, sau chiar citate din lucrări de referinţă. Mă refer la sonoritatea elaborată a miniaturii nr. 7: germani, în care, cu ajutorul protagoniştilor timbrali, vioara şi violoncelul, am parcurs într-un limbaj tono-modal un traseu stilistic de la Bach, Mozart, Schubert, până la Wagner. În doar câteva minute de muzică, s-au suprapus idei, motive, teme, într-un proces perpetuu de combinare, fragmentare şi recombinare a materialului sonor.
Spre deosebire de germani, unde citatele sonore au portretizat cele mai bine această naţie, cu o tradiţie muzicală de câteva sute de ani, în cazul românilor (miniatura nr. 10, pentru violoncel şi pian) inspiraţi în creaţiile lor de folclor şi muzică psaltică, autorul a utilizat anumite procedee de scriitură şi de tehnică instrumentală, pentru a reconfigura spaţiul sonor autohton: mă refer la intonaţiile lirice sau de virtuozitate ale pianului cu trimiteri la doina şi jocul românesc, la inserţia unor idei melodice, ritmuri, structuri specifice universului muzical sacru, care deveneau  la rândul lor, ecouri  ale creaţiei lui George Enescu sau Paul Constantinescu. Foarte interesant a fost conceput duetul nr. 19 – francezi: pian şi oboi, în care compozitorul, după expunerea unor citate din Carmen de G. Bizet sau din tripticul simfonic Marea de Claude Debussy,  într-o ambianţă sonoră pastorală, improvizează în spiritul muzicii creatorilor amintiţi, în final, redând într-o notă parodică începutul din Marseilleza. Aceeaşi manieră o regăsim şi în ultima miniatură, nr. 21 – italieni: clarinet şi vioară, unde remarcăm cantabilitatea specifică operei din secolul al XIX-lea, cu citate sau sugestii din lucrările scenice ale compozitorilor Rossini, Verdi, Puccini, alături de virtuozitatea pasajelor din concertele creatorilor baroci, Corelli, Vivaldi, Locatelli etc. Alteori, Liviu Dănceanu combină citatul cu trimiteri la sonoritatea unei etnii prin valorificarea unor formule ritmico-melodice specifice, alături de intonaţii, microstructuri sonore în stilul culturii muzicale respective. Este cazul duetului nr. 18 – greci: vioară şi percuţie, în care, după intonarea unui fragment din Epitaful lui Seikilos, ritmul a devenit elementul de construcţie şi de expresie al întregii miniaturi.
Sunt convinsă că lucrarea maestrului Liviu Dănceanu în versiunea interpretativă excepţională a   formaţiei Archaeus va rămâne de neuitat în memoria ascultătorilor din sala Filarmonicii. Pentru că acest opus, intitulat modest Exerciţii de admiraţie, ne-a creat  posiblitatea de a medita în cele 18 duete de caracter la muzici de ieri şi de azi, şi, de ce nu,  la noi înşine.     
           
Loredana Iaţeşen, lector univ. dr. la Universitatea de Arte din Iasi

Niciun comentariu: