marți, 27 noiembrie 2012

Festivalul Muzicii Româneşti 2012 - Portret componistic al Iaşului contemporan
Sâmbătă, 3 noiembrie, ora 17, în sala Filarmonicii de Stat Moldova Iaşi a avut loc concertul simfonic intitulat Compozitori ieşeni. Au fost prezentate lucrări de Bogdan Chiroşcă, Ciprian Ion, Viorel Munteanu, Beniamin Harii, Tudor Chiriac şi Sabin Păutza, în interpretarea Orchestrei MuzArt.
Prezentarea a fost realizată de drd. Mihaela-Georgiana Balan, care s-a remarcat prin limbajul de specialitate adecvat şi adaptat publicului, fapt ce a contribuit la îmbogăţirea percepţiei asupra creaţiilor incluse în program.
 Orchestra MuzArt, aparţine Asociaţiei Culturale cu acelaşi nume, înfiinţată în anul 2011 în parteneriat cu Universitatea de Arte George Enescu. La pupitrul dirijoral s-a aflat maestrul Sabin Păutza, care este şi preşedintele de onoare al Asociaţiei MuzArt.   
Concertul a început cu Simfonia de cameră a compozitorului şi dirijorului Bogdan Chiroşcă. Finalizată în anul 2011, lucrarea este realizată în 3 părţi contrastante. Ascultând această muzică dinamică, scrisă într-un limbaj tono-modal, încadrată în stilul general neoclasic, am remarcat orchestraţia strălucitoare. Traseul muzical a continuat cu al doilea moment - piesa pentru orchestră Prin Voloseni, a compozitorului Tudor Chiriac. Opus-ul luminează ritmica percutantă a jocului popular românesc numit corăghească, îmbrăcat în timbrul sugestiv al instrumentelor de percuţie. Violonistul Laurenţiu Busnea, concertmaestrul orchestrei a avut pasaje solistice reuşite.
În continuare am ascultat primele două secţiuni din Concertul pentru flaut şi orchestră - Umbre şi geneze - scris de compozitorul Viorel Munteanu, avându-l ca solist pe flautistul Cătălin Opriţoiu. Concertul se impune printr-o melodică variată şi o ritmică deosebit de complexă, cu întrepătrunderi de poliritmii şi polimetrii. În prezent, Cătălin Opriţoiu, lector universitar doctor la Facultatea de Interpretare Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică,  solist permanent al Orchestrei Simfonice din Bucureşti, a dovedit o tehnică instrumentală deosebită, ce s-a evidenţiat prin efectele realizate la  flautele   în sol, alto şi  piccolo.
În partea a II-a a programului am ascultat o lucrare novatoare, caracterizată prin pregnanţă sonoră şi stil descriptiv. Resemnare,  passacaglie pentru orchestră, scrisă de Ciprian Ion a fost interpretată în primă audiţie.  Am urmărit expunerea unor sonorităţi ample, în totală concordanţă cu opţiunile timbrale ale compozitorului. Partidele instrumentale s-au sincronizat sub conducerea maestrului Sabin Păutza. Din punct de vedere stilistic au fost evidenţiate scurte momente solistice la unele partide din ansamblul orchestral, iar culminaţia lucrării din final, a fost ca un ecou sonor al resemnării, al acceptării condiţiei umane în acest univers finit.
      Ne-am bucurat şi de prezenţa tânărului compozitor Beniamin Harii, absolvent al Universităţii de Arte George Enescu. Poemul simfonic a constituit o pată de culoare artistic înveşmântată, prin cromie, ritm şi dinamizarea tempo-urilor.
În final am audiat Jocuri IV de Sabin Păutza.  Sincronizarea violonistului  Florin Croitoru cu orchestra a condus la o redare autentică a lucrării. Am observat suave treceri de la părţi descriptive, proprii ethosului popular, la pasaje de dialog între solist şi orchestră.
Privind din interiorul acestei cupole a creatorilor contemporani ne-am îndreptat gândul la trăsăturile generale ale lucrărilor interpretate în cadrul Festivalului Muzicii Româneşti: specific naţional, autenticitate, inovaţie şi nu în cele din urmă, profunzimea mesajului artistic. 


Simona Elena Ţărnă, masterand anul II
Alina Mihaela Bondoc, masterand anul II
 

Niciun comentariu: