marți, 27 noiembrie 2012

Festivalul Muzicii Româneşti 2012 - Concert coral            Concertul coral susţinut de Corul academic Gavriil Musicescu, sub conducerea    lui Doru Morariu a încheiat a treia zi a Festivalului Muzicii Româneşti. De fiecare dată este un prilej de bucurie să reascultăm acest ansamblu profesionist în adevăratul sens al cuvântului, care în ultimele decenii a realizat numeroase concerte nu numai în Iaşi, cât mai ales în ţară şi în străinătate: Germania, Italia, Spania, Polonia, Olanda. Activitatea lor artistică prodigioasă, coordonată atent de dirijorul Doru Morariu include creaţii în primă audiţie, promovarea lucrărilor mai mult sau mai puţin cunoscute dintr-un areal stilistic vast, şi interpretarea opus-urilor vocal-simfonice, deosebit de dificile din punct de vedere tehnic şi expresiv.
             Programul din 31octombrie a cuprins lucrări din secolul al XX-lea, contrastante ca tempo, dinamică, sonoritate şi stil. S-au remarcat şi câteva elemente comune, legate de valorificarea  surselor specifice creaţiei româneşti – folclorul sub formă de citat sau prelucrat, tradiţia religioasă. Astfel, ritmurile pregnante, asocierea unor melodii dansante cu cele în caracter doinit, combinaţiile timbrale inedite, au fost doar câteva particularităţi ce au caracterizat creaţiile semnate de Mircea Neagu, Nicolae Bălan. Pe de altă parte, coriştii au redat ambianţa sonoră diferită, a lucrărilor cu conţinut religios compuse de Irina Odăgescu şi Doru Morariu, sau Gavriil Musicescu.
               Corespondenţa cu versul eminescian s-a evidenţiat în muzica impregnată de culoare armonică şi melodică a compozitorilor Walter Mihai Klepper şi Sabin Păutza.
             Lucrările de  Dan Buciu, Mihai Moldovan, Vinicius Grefiens şi Alexandru Paşcanu, complexe sub aspectul tuturor parametrilor de limbaj sonor, cât mai ales din perspectiva rezistenţei vocale, au fost puse în valoare prin versiuni adecvate fiecărui stil creator. 
             Concertul a fost reuşit, membrii ansamblului Gavriil Musicescu sub conducerea dirijorului Doru Morariu, dovedind încă odată publicului, că fiecare apariţie a lor pe scena Filarmonicii se desfăşoară sub semnul exigenţei şi profesionalismului.   
                                           
                                                            Loredana Iaţeşen

Niciun comentariu: